Friday, October 28, 2011

10 POINTS TO MAINTAIN FRIENDSHIP

1. FOCUS ON WHAT YOU CAN GIVE TO A FRIEND, NOT WHAT YOU CAN GET OUT OF A FRIENDSHIP.
- If being happy is your only motive for wanting someone to be your friend, then you are not being a real friend. Don't get caught up in keeping tabs on who has given most in the friendship. Give to your friends regardless of how much they give to you.

2. ENCOURAGE YOUR FRIEND.
- Real friends inspire and push each other to be the best that they can be, rather than drag each other down. They are happy when other people achieve their goals.

3. BE WILLING TO FORGIVE.
- Don't let hurt turn to grudge. This is one sure way to destroy a friendship. Forgive your friend and move on.

4. TACTFULLY POINT OUT THEIR MISTAKES.
- This is one way to show concern for others. If you really care, you will tactfully point out a specific example for his own good. But once you've brought the problem to your friend's attention, don't harp on it all the time. Don't walk away from a friendship when you see some of your friend's faults. Be patient with a friend as he or she tries to change. Realize that nobody is perfect.

5. BE RELIABLE.
- When you say you are going to be there, be there.

6. DON'T TRY TO CONTROL YOUR FRIENDS.
- Real friendship does not mean you always have to be together. It may be tempting to have a fun person all to yourself, and feel threatened when your friend spends time with others. If you are afraid to let your friends out of your sight, you are probably afraid of losing them. Good friendship will endure time spent apart. You and your friends may learn to appreciate each other even more.

7. BE THERE FOR THE GOOD AND THE BAD TIMES.
- Celebrate with them if your friends are excited about something. But don't be there just for the good times. When your friend is upset about something, give them your full attention. Most of the time, what friends really need is a sympathetic ear, someone who understand their feelings.

8. LEARN TO ACCEPT PERSONALITY DIFFERENCES IN YOUR FRIENDS.
- Be careful not to evaluate other people by how you react in a particular situation. Do not automatically take your friends' behaviour personally.

9. DON'T BE A BLABBERMOUTH.
- Learn and be willing to keep each other's secrets.

10.DON'T LET ARGUMENTS DESTROY YOUR FRIENDSHIP.
- Suppose you're having a discussion with a friend and after you've said what you think is true, they still disagree. Don't keep arguing until you get mad with each other. Just drop it. Your desire to win the argument may ruin your friendship. 

Thursday, September 8, 2011

Mga Pagdiriwang sa Pilipinas

Ang mga okasyong ipinagdiriwang sa buong kapuluan ay yaong napakahalaga sa kasaysayan at lipunan. Nakikiisa ang bawat isa sa mga Pilipino sa pagdaraos ng mga ito kaya't tinatawag itong pambansang pagdiriwang. Karaniwang idinedeklarang pista opisyal o walang pasok sa mga opisina at paaralan ang mga pambasang pagdiriwang.

Bagong Taon
Tuwing unang araw ng Enero ipinagdiriwang ang Bagong Taon. Masayang sinasalubong ito bago maghating-gabi ng Disyembre 31. Masayang sama-samang kumakain at nagkukuwentuhan pa ang mga kasapi ng mag-anak. Nag-sisimba, nagbabatian, at nag-iingay pa sila nang buong sigla sa pagsalubong nito. Ginagawa pa nila itong family reunion. Dito ipinapakita ang pagbubuklud-buklod ng pamilya.

Araw ng Rebolusyong EDSA
Makaysaysayan ang araw na ito. Ipinagdiriwang ito tuwing ika-25 ng Pebrero. Ang araw na ito ang naging hudyat ng pagbalik ng kalayaan ng mga mamamayan mula sa rehimeng diktador. Nagkaisang nagtungo ang libu-libong mga Pilipino sa EDSA noong Pebrero 22-25, 1986. Ito ay sa harap ng Camp Aguinaldo at Camp Crame. Sinuportahan ito ng mga mamamayan. Tinawag itong Rebolusyong EDSA o EDSA Revolution. Tinatawag din itong People's Power Revolution o Rebolusyong Lakas-Sambayanan at Rebolusyon ng Pebrero. 


Araw ng Kagitingan
Ang krus sa tuktok ng Bundok Samat sa Bataan ang nagpapagunita hinggil sa mga matatapang na sundalong Pilipino na lumaban sa mga Hapones noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Dambana ng Kagitingan ang tawag sa bantayog na ito. Ginugunita ng bansa ang Araw ng Kagitingan tuwing sasapit ang Abril 9. Ipinakita rin dito ang pakakaisa laban sa mga dayuhan.


Araw ng Mangagawa
Ipinagdiriwang tuwing Mayo 1 ang Araw ng Manggagawa. Pinahahalagahan ang mga manggagawa dahil sa kanilang mga paglilingkod sa lipunan. Sila ang tumutulong sa atin sa pagtugon sa ating mga pangangailangan. Tumutulong sila upang tayo'y may pagkain araw-araw, maayos na tirahan, iba-ibang kagamitan, at iba pang bagay.
Timaura ni Antipas Delotavo, 1991

Araw ng Kalayaan
 Tuwing Hunyo 12 ng bawat taon ginugunita at ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang Araw ng Kalayaan mula sa España. May parada at pag-aalay rin ng mga bulaklak sa bantayog ni Rizal. Nag-aalay rin ng mga bulaklak sa iba pang mga bayani. Itinataas pa ng pangulo ng bansa ang watawat ng Pilipinas sa Rizal Park. Marami pang inihahandang programa, konsiyerto, at kasayahan sa pagdiriwang na ito. Sama-sama ang mga Pilipino ipinagdiriwang ang okasyong ito. 
Imaginary Patriot ni Benedicto Cabrera, 1975

Araw ng mga Bayani
Ang Araw ng mga Bayani ay ipinagdiriwang tuwing Agosto 26 taun-taon. Nag-aalay ang mga Pilipino ng mga bulaklak para sa kanila. May mga palatuntunan pa. Pinahahalagahan sa araw na ito ang mga nagawa ng mga bayani para sa kalayaan at kapakanan ng bansa. May iba pang mga pagdiriwang sa Pilipinas. Kabilang dito ay ang mga pansibikong pagdiriwang. Isinasagawa ang mga ito sa iba't ibang buwan sa buong taon. Ipinakikita rito ang mga katangian at ilang kaugalian ng mga Pilipino. Di tulad ng mga pambansang pagdiriwang na idinideklarang pista opisyal, ang mga pangsibikong pagdiriwang ay karaniwang idinaraos nang may pasok din sa opisina at paaralan sa buong bansa. Gayunman, may ilang lugar na nagdedeklarang walang pasok gaya ng Lungsod Quezon kapag nagdiriwang ng pakakatatag nito tuwing Agosto 19.

Araw ng mga Puso
Tuwing ika-14 ng Pebrero ito. Ipinakikita natin sa ating mga mahal sa buhay kung gaano natin sila inaalala. Ipinakikita rin natin ang kahalagahan nila. Marami tayong ginagawang paraan upang ipakita ang ating pagmamahal. Nagkakaisa tayo sa pagdaraos ng pagdiriwang na ito. Nagbibigayn tao ng kard o anumang alaala sa araw na ito.

Linggo ng Pag-iwas sa Sunog
Ipinagdiriwang ang Linggo ng pag-iwas sa Sunog sa buwan ng Mayo. Binibigyang-diin ang mga paraan kung paano tayo mag-iingat sa sunog. Tinuturuan din tayo sa pag-iwas sa sunog. Natututuhan pa natin ang nararapat na gagawin kung may sunog. Kapag may sunog sa ating lugar, nagtutulungan tayo upang mapatay ito. May mga programa pa ang mga barangay na nagpapakita ng mga paraan ng pag-iwas sa sunog.

Araw ng mga Ina/mga Ama
Mga pagdiriwang na pansibiko ang Araw ng mga Ina at Araw ng mga Ama. Tuwing ikalawang Linggo ng Mayo ang pagdiriwang para sa mga ina at tuwing ikatlong Linggo ng Hunyo ang sa mga ama. Ginugunita natin sa mga araw na ito ang kabutihan ng ating ina at ama.

Linggo ng Wika
Marami paligsahan tuwing sasapit ang buwan ng Agosto. Ito'y mga patimpalak sa pagtula, pag-awit, at pagsusulat ng sanaysay sa wikang Filipino. Karaniwang ipinagdiriwang ito sa ika-19 ng Agosto. Ito ang kaarawan ni Pangulong Manuel L. Quezon, ang Ama ng Wikang Pambansa. Karaniwang nagkakaisa ang buong bansa sa okasyong ito. Binibigyang-diin ang pagmamahal sa ating wika. Pinahahalagahan at pinayayaman pa natin ito. Nakikiisa ang mga Pilipino sa paggamit ng Filipino sa pagpupulong, sa pagsulat, at sa talakayan.
Araw ng mga Nagkakaisang Bansa
Pagsapit naman ng Oktubre 24, ipinagdiriwang ang Araw ng mga Nagkakaisang Bansa. Ipinakikita ng pagdiriwang na ito ang ang pakikipagkaibigan natin sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Pagkakabuklud-buklod ang simbolo nito. Ang Samahan ng mga Nagkakaisang Bansa ang nagbubuklod upang lubos na magkaunawaan at magkaisa ang mga bansa. Pagtutulungan ang isa pang layon nito. May mga palatuntunan din inihahanda rito. Hindi lamang sa paaralan kundi pati na sa telebisyon at radyo.

Linggo ng Mag-anak
Ito ang araw na ginugunita ng mga Pilipino ang kahalagahan ng mag-anak at ang pagmamahalan at pagkakaisa ng bawat kasapi nito.

Araw ng mga Guro
Iba-iba ang buwan ng pagdiriwang  nito. Dito naman pinahahalagahan ang kabutihan ginagawa sa atin ng mga guro.
Araw ng Maynila/Araw ng Lungsod Quezon
Ginugunita rin ng mga Pilipino ang kanilang lungsod o bayan. Nagkakaiba-iba ng lamang ito ng petsa ayon sa bayani o natatanging Pilipinong ginugunita. Tuwing Hunyo 24 ang Araw ng Maynila. Ika -19 naman ng Agosto ang Araw ng Lungsod Quezon.
Marami pagdiriwang na panrelihiyon sa Pilipinas. Isinasagawa rin ito sa iba't ibang buwan sa buong taon. Makikita rito ang mga kaugalian at katangiang Pilipino
Pasko
Mahalaga para sa mga kapatid nating Kristiyano ang pagdiriwang ng Kapaskuhan tuwing ika-25 ng Disyembre. Araw ito ng paggunita sa pagsilang ni Jesus, ang Anak ng Diyos ng mga Kristiyano. Misa de gallo o simbang-gabi ang hudyat ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Nagsisimula ito sa ika-16 ng Disyembre. Ang misa de gallo ang magkakasunod na siyam na simbang-gabi hanggang sumapit ang araw ng Pasko. Nagkakaisa ang mga Pilipino sa pagdiriwang nito. Marami ang dumadalo sa misang ito. Sama-samang nagsisimba ang mag-anak dito.
Pagmamahal sa bawat isa ang mensaheng ipinahahatid sa atin tuwing sasapit ang Pasko. Isang araw rin ito para sa mga mahal sa buhay - mga kamag-anak at mga kaibigan - at pati na rin ng mga kaaway. Kailangang maghatid ang bawat Kristiyanong Pilipino ng kapayapaan hindi lamang sa buong bansa kundi pati na rin sa buong mundo. Kung kaya't dapat tandaan na ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal at kapayapaan. Tanda rin ito ng pagkakabuklod ng mga mag-anak. Nagsasama-sama rito o nagkakaroon ng reunion ang mga kasapi ng mag-anak.
Isa pang napakagandang pagdiriwang kung Pasko ang parada ng makukulay at maiilaw na parol na yari sa San Fernando, Pampanga. Dinarayo ng mga turista ang paradang ito.

Ati-atihan
Ito ay pagdiriwang sa Kalibo, Aklan. Tatlong araw ito ng pag-awit at pagsayaw sa mga daan. Nagpaphid ng uling o anumang itim na pangkulay sa buong katawan ang mga sumasali sa parada. Nagsusuot pa sila ng makukulay na kasuotan habang nagsasayaw sa saliw ng tugtog ng mga tambol sa kalsada. Hawak ang imahen ng Santo Niño ng isang ati habang sumsayaw. Sumisigaw naman ng "viva" ang iba sa kanilang pagsasayaw. "Mahabang buhay' ang kahulugan ng salitang viva.


Mahal na Araw
Isang napakahalaga at natatanging tradisyon ito ng mga Katolikong Pilipino. Nagkakaisa ang ito sa pagdaraos nito. Karaniwang makaririnig ng pabasa sa baryo, kapilya, at pati na sa mga tahanan na ikinukuwento ang buhay ni Cristo. Penitensiya naman ang tawag sa ginagawa ng mga Pilipinong nagpapasakit o namamanata tuwing Mahal na Araw, Kanilang pinahihirapan at pinarurusahan ang sarili sa pagdadala ng krus o pagpalo at pagsugat sa kanilang mga katawan. Isang prusisyon ng mga rebulto ni Cristo at iba pang santo ang inilalakad sa mga pangunahing daan ng baryo o bayan tuwing Biyernes Santo. Maingay at masayang naririnig ang kampana ng lahat ng simbahan tuwing Linggo ng Pagkabuhay upang ipabando o ipahayag ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon.
May isa pang gawaing isinasagawa tuwing Mahal na Araw. Ito ang Moriones ng Marinduque. Isang makulay na kaugalian pang-Mahal na Araw ito. Nagsusuot ng damit ng mga Romanong sundalo at makukulay na maskara ang mga namamanata.


may2.gif (51916 bytes)Pahiyas
Isang tradisyon din ito. Pinararangalan dito ang santo ng mga magsasaka na si San Isidro de Labrador. Nagkakaisang nagsasabit ang mga taga-Quezon ng mga produktong-bukid at katutubong pagkain sa pintuan at mga bintana ng kanilang bahay.wpe13.jpg (32201 bytes)
Isang Bahagi ng pagdiriwang ng San Isidro ang pagbasbas sa mga kalabaw. Ipinaparada ng mga magsasaka ang kani-kanilang mga kalabaw patungo sa simbahan upang mabasbasan ng pari. Naniniwala sila na malalayo sila at ang kanilang mga kalabaw sa mga sakit at aksidente sa pagbasbas na ito. Isang makulay na pagdiriwang ito na kinalulugdan ng lahat sa Quezon tuwing buwan ng Mayo.

Santakrusan
Ito ang isa pa ring kasayahan. Ang santakrusan ay isinasagawa kung Mayo. Isang prusisyon ito na nagpapakita at isinasadula ang paghahanap ni Santa Elena sa Banal na Krus. Maraming naggagandahang kababaihan sa prusisyong ito na kumakatawan kay Birheng Maria at iba pang mga babaing tauhan sa Bibliya at mga akadang kaugnay nito.

Pista ng Peñafrancia
Isang kapistahan ang idinaraos tuwing Setyembre 17 sa Lungsod ng Naga,Camarines Sur sa rehiyon ng Bicol. Isang prusisyon sa ilog ng mapagmilagrong imahen ng Birhen ng Peñafrancia ang dinarayo sa pagdiriwang na ito. Isinasagawa ang prusisyong ito sa Ilog ng Naga at kalalakihan lamang ang lumalahok. Magandang nilagyan ng palamuti ang trono ng birhen na nasa isang kasko. 


Araw ng mga Patay o Todos los Santos
Ipinagdiriwang ito tuwing unang araw ng Nobyembre. Ginugunita at pinararangalan ang mga namatay na kamag-anak sa araw na ito. Karaniwang nagtutungo ang mga Pilipino sa sementeryo upang magsindi ng mga kandila, mag-alay ng mga bulaklak at pagkain, at magdasal para sa namatay na mga mahal sa buhay. Nagkakaisa rin ang mga Pilipino sa pagsasagawa ng mga kaugaliang ito.

Ramadan
Isang buwang pagdiriwang ito ng ating mga kapatid na Muslim sa Timog tuwing Marso hanggang Abril. Sama-sama at nagkakaisa rin sila sa pagdiriwang ng okasyong ito. Mahalagang pagdiriwang ito sa kanila. Idinaraos ang kaugalian at tradisyong ito ng mga tagasunod ng Islam sa buong mundo. Nagsusuot ng mahabang belo sa kanilang mukha ang mga babaing Muslim kapag nagtutungo sila sa kanilang mosque. Nangingilin or nag-aayuno ang lahat ng mga Muslim sa mga pagdiriwang na tulad nito. Nagdarasal sila kay Allah na kanilang Panginoon. Ginugunita nila ang pakakahayag o rebelasyon ng Koran kay Mohammmed, ang propeta ng Islam. Nagbabasa pa sila ng Koran. Ang Koran ay banal na aklat ng mga Muslim.

Hari Raya Puasa
Pagkatapos ng Ramadan, ipinagdiriwang ng mga kapatid nating Muslim ang Hari Raya Puasa. Isa itong pasasalamat nila. Nagsisimula at ginigising sila ng malalakas na ingay ng mga tambol. Agad silang nagbibihis ng kanilang magagarang kasuotan at nagtutungo sa mosque. Nagdarasal sila ng isang oras. Imam ang tawag sa kanilang pari.

Saturday, July 30, 2011

Kung may Balimbing meron ding Bayabas

                                             
   Nakilala ko ang taong ito sa paaralan kung tawagin ay Nuod Cine Bago Aral(NCBA).nung una hindi ko akalain na magiging malapit ako sa kanya akala ko nung "una" ay isang hamak na payatot lamang sya na walang palag sa sasabihin ng iba, yun pala ay maling-mali ako sa pag kakakilala ko sa kanya etong babaeng ito eh.... napakadaming sikreto na iilan lang ang nakakaalamkabilang na ako sa mga taong nakakaalam non. Nakakatawa mang sabihin na ang babaeng cute kung tawaginay lesbi pala in short Tomboy babae na pumapatol sa kapwa babaedi ko lubos maisip nung una pero sa katagalan ay naintindihan ko nalang parang nasanay nalang ngunit etong pagka sanay ko ay nagbago nung nalaman ko na napakawalang kwenta at napakasama nang ugali ng taong kanyang karelasyon kaya heto naman kami na kanyang mga KAIBIGAN "to the res back" sa paraang bokal o salita, hindi man namin lubos masaktan ng pisikal ang kanyang karelasyon ay busog naman sya sa panglalait ko mula sa makapal nyang nguso na ala sweso hanggang sa ala Skeletal system nyang katawan, hindi ko nga lubos maisip kung bakit nya nakuhang ibigin ang isang babae na delubyo sa buhay nya sabi ko sa kanya "bakit hindi mo subukang ibigin ang taong tunay na mag papaligaya sayo" ngunit kanyang responde saken "masaya naman ako maski nasasaktan ako".
Hay nako pag-ibig nga naman lahat sasagasaan. pati tipong pag kakaibigan namen naputol saglit dahil sa sinasabinyang mahal nya, ngunit isang araw nalang nalaman ko nalang na wala na palasila ng babaeng Hampaslupang yon ano pa magagawa ko edi suportahan sya sa paraang alam ko, sa ganitong pag kakataon dapat ang tao ay masaya dahil kung mag mumukmuk kalang walang mang yayare sayo papangit kapa, nagkasiyahan kame kantahan lakwatsya etc.. hindi ko lang matanggap kung bakit mo pa itatago ang mahalagang bagay ng nakaraan kung ito ang sanhi ng iyong kabiguan.Oo "learn from your mistake" daw pero nabigu kana kay langan mo pabang ulit-ulitin yon sa isipan mo siguro kung computer lang yang utak mo puro na virus dahil pilit mongn pinapasok ung usb na galing sa iba masakit mang sabihin pero dapat tama naok lang ang friend pero hindi ang more than friend's  ilang beses na ba kayong nag cool off  ginagawa nyo ng hobi yon try nyo naman ung move-on para makaalis na kayo sa bakas ng nakaraan eto lang masasabi ko mga bayabas kayo.

Wednesday, July 27, 2011

The law of "Broken Heart"

If you are asking the question of how to heal my broken heart, then you have probably just ended a relationship with someone you loved very much. Interestingly, many people feel that when someone has a broken heart that they were the person that was dumped. However, many men and women alike realize that they aren’t in a healthy relationship, even if they love a person, and realize that it is best that they end things. This doesn’t mean that they don’t suffer from a broken heart, only that they realized that they need to make a change for a better future.
When you say: “heal my broken heart,” you aren’t necessarily trying to find a way to get back together with the person that you love. If that is the case, then you need to make some changes in your life to heal your own heart. You can do this without finding a new love, in fact you should move on without seeking out a new relationship because you aren’t over the old one yet.
One method of moving on and taking the heal my broken heart issue into your own hands is to start doing things that you used to do before you were in a relationship. Usually when someone starts dating someone or even gets married, they develop a couple’s pattern. They go to the same places and do the same things together. Get back into a previous routine so that you can establish your own thing that still feels familiar and comfortable for you.
Another thing that you can do is to eliminate everything that you have that used to belong to your ex. Some people recommend throwing everything away, but you should consider the stuff to a friend you trust, you never know when you will feel good enough to keep some pictures where you look fabulous or something like that. If you do give the stuff to a friend, tell them that they aren’t allowed to give it back to you or allow you to see the items until they are sure that you are no longer asking how to heal my broken heart but asking instead why it was broken in the first place.

-new Gem

Monday, July 25, 2011

Orasan na di humihinto

                              
Isang umaga sa isang madilim na kwarto ang aking mga mata ay biglang dumilat sa di inaasahan Oras, napatingin ako sa aking orasan 3:00am ang naka-ulat.Hindi ako mapakali kaya ako'y bumangon at lumabas ng kwarto, pumunta ako sa kusina at kumuha ng tubig, habang ang aking tuyong lalamunan ay na-ibsan ay parang may malamig na hangin na yumakap saakin di ko mapaliwanag ang aking naramdaman dahil ba to sa tubig na kay lamig o dika ay sadyang may nag paparamdam lang saakin. Pagkalipas ng isang minutong pag tatanto ng aking isipan ako'y bumalik na sa aking kwarto duoon ang aking isipan ay di mapagod pagod sa kakaisip ngunit ang aking katawan ay gusto ng mag pahinga hindi ko lubos maunawaan kung bakit ganito ang aking nararamdaman kaya pinilit kong ipahinga ang aking isipan ngunit sadyang ayaw magpatalo ng mag guni-guni saakin, lahat na ginawa ko matulog padapa,pahalang, patuwad, pero lahat ng ito ay walang kwenta, makalipas ang ilang oras lahat ng ito ay tumabla nung marinig ko na ang tilaok ng manok 6:00am na pala di ko namalayan kaybilis ng oras ang iba ay babangon palang upang umpisahan ang kanilang mahabang araw, samantalang ako ay patulog palang...

Sunday, July 24, 2011

The professor and his student


An atheist professor of Philosophy was speaking to his class on the problem Science has with GOD. He asked one of his new Christian Students to stand and . . .

Professor : You are a Christian, aren't you, son ?

...Student : Yes, sir.

Professor: So, you believe in GOD ?

Student : Absolutely, sir.

Professor : Is GOD good ?

Student : Sure.

professor: Is GOD all powerful ?

Student : Yes.

Professor: My brother died of cancer even though he prayed to GOD to heal him. Most of us would attempt to help others who are ill. But GOD didn't. How is this GOD good then? Hmm?

(Student was silent.)

Professor: You can't answer, can you ? Let's start again, young fella. Is GOD good?

Student : Yes.

Professor: Is satan good ?

Student : No.

Professor: Where does satan come from ?

Student : From . . . GOD . . .

Professor: That's right. Tell me son, is there evil in this world?

Student : Yes.

Professor: Evil is everywhere, isn't it ? And GOD did make everything. Correct?

Student : Yes.

Professor: So who created evil ?

(Student did not answer.)

Professor: Is there sickness? Immorality? Hatred? Ugliness? All these terrible things exist in the world, don't they?

Student : Yes, sir.

Professor: So, who created them ?

(Student had no answer.)

Professor: Science says you have 5 Senses you use to identify and observe the world around you. Tell me, son, have you ever seen GOD?

Student : No, sir.

Professor: Tell us if you have ever heard your GOD?

Student : No , sir.

Professor: Have you ever felt your GOD, tasted your GOD, smelt your GOD? Have you ever had any sensory perception of GOD for that matter?

Student : No, sir. I'm afraid I haven't.

Professor: Yet you still believe in Him?

Student : Yes.

Professor : According to Empirical, Testable, Demonstrable Protocol, Science says your GOD doesn't exist. What do you say to that, son?

Student : Nothing. I only have my faith.

Professor: Yes, faith. And that is the problem Science has.

Student : Professor, is there such a thing as heat?

Professor: Yes.

Student : And is there such a thing as cold?

Professor: Yes.

Student : No, sir. There isn't.

(The lecture theatre became very quiet with this turn of events.)

Student : Sir, you can have lots of heat, even more heat, superheat, mega heat, white heat, a little heat or no heat. But we don't have anything called cold. We can hit 458 degrees below zero which is no heat, but we can't go any further after that. There is no such thing as cold. Cold is only a word we use to describe the absence of heat. We cannot measure cold. Heat is energy. Cold is not the opposite of heat, sir, just the absence of it.

(There was pin-drop silence in the lecture theater.)

Student : What about darkness, Professor? Is there such a thing as darkness?

Professor: Yes. What is night if there isn't darkness?

Student : You're wrong again, sir. Darkness is the absence of something. You can have low light, normal light, bright light, flashing light. But if you have no light constantly, you have nothing and its called darkness, isn't it? In reality, darkness isn't. If it is, were you would be able to make darkness darker, wouldn't you?

Professor: So what is the point you are making, young man ?

Student : Sir, my point is your philosophical premise is flawed.

Professor: Flawed ? Can you explain how?

Student : Sir, you are working on the premise of duality. You argue there is life and then there is death, a good GOD and a bad GOD. You are viewing the concept of GOD as something finite, something we can measure. Sir, Science can't even explain a thought. It uses electricity and magnetism, but has never seen, much less fully understood either one. To view death as the opposite of life is to be ignorant of the fact that death cannot exist as a substantive thing.

Death is not the opposite of life: just the absence of it. Now tell me, Professor, do you teach your students that they evolved from a monkey?

Professor: If you are referring to the natural evolutionary process, yes, of course, I do.

Student : Have you ever observed evolution with your own eyes, sir?

(The Professor shook his head with a smile, beginning to realize where the argument was going.)

Student : Since no one has ever observed the process of evolution at work and cannot even prove that this process is an on-going endeavor. Are you not teaching your opinion, sir? Are you not a scientist but a preacher?

(The class was in uproar.)

Student : Is there anyone in the class who has ever seen the Professor's brain?

(The class broke out into laughter. )

Student : Is there anyone here who has ever heard the Professor's brain, felt it, touched or smelt it? No one appears to have done so. So, according to the established Rules of Empirical, Stable, Demonstrable Protocol, Science says that you have no brain, sir. With all due respect, sir, how do we then trust your lectures, sir?

(The room was silent. The Professor stared at the student, his face unfathomable.)

Professor: I guess you'll have to take them on faith, son.

Student : That is it sir . . . Exactly ! The link between man & GOD is FAITH. That is all that keeps things alive and moving.

By the way, that student was Einstein.!